activa logo

Kraftigt avkalknings- och rostborttagningsmedel.

ACTIVA Tyfon Kalkbort, 1 liter

75.00 kr

I lager

75.00 kr

Beskrivning

Kraftigt avkalkningsmedel för rengöring av ytor där kalk har byggts upp. Till handfat, duschar, toaletter, badrum, m.m. Kan även användas för rostborttagning på syratåliga ytor, t.ex. kakel, sanitetsgods, metall och rostfritt. Hög viskositet. Fräsch mandeldoft.

pH: ca 0,5 koncentrerat.

pH: ca 2,0 brukslösning.

Ytterligare information

Varumärke

Säkerhetsinformation

H290, Kan vara korrosivt för metaller. H302, Skadligt vid förtäring. H314, Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315, Irriterar huden. H318, Orsakar allvarliga ögonskador. H319, Orsakar allvarlig ögonirritation. H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förpackningsstorlek

1 liter

Ursprung

Sverige

pH-värde

c:a 0,5 i koncentrat, c:a 2,0 i brukslösning

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.