fbpx

En uppsättning av aktiva skum i nio olika färger.

BAD BOYS Colored Show Foam Box

389.00 kr

Endast 1 kvar i lager

389.00 kr

Beskrivning

En uppsättning av aktiva skum i nio olika färger. Produkterna är 100% användbara. Deras huvudsyfte är att användas för utställning och marknadsföring. Vissa av dem kan missfärga matt yta vilket kan bestå i flera veckor. Satsen innehåller nio 100 ml förpackningar och nio par nitrilhandskar. Skum med vackra och intensiva dofter.

 

Bruksanvisning: 

 • skaka flaskan före användning
 • förbered lösningen genom att blanda skummet med vatten, vanligtvis 1:10 för en skumgenerator ansluten till en högtryckstvätt
 • täck torr bil med aktivt skum, applicera från botten till toppen
 • låt skummet stå i några minuter för att mjuka upp och lossa smutsen, låt det inte torka på ytan
 • skölj bilen med vatten, helst under tryck
 • Observera att neutralt aktivt skum inte kommer att tvätta bilen, det fungerar som en förtvätt för att förbereda ytan för korrekt tvätt

 

Rekommendationer:

 • förvara på en torr och sval plats vid 5–25 ℃
 • utsätt inte för köld eller stark värme
 • låt inte torka på ytan
 • före applicering, se till att ytan som ska rengöras är sval
 • tvätta inte bilen i direkt solljus
 • förvara utom räckhåll för barn
 • flaskan kan vara deformerad, men flaskans form påverkar inte produktens kvalitet;
 • skölj flaskan med vatten innan den kastas;
 • produkten kan orsaka permanent missfärgning av ytan!
 • för att minimera denna effekt vät den ytan först.

Ytterligare information

Säkerhetsinformation

H226 Brandfarlig vätska och ånga
H301 Giftigt vid förtäring
H302 Farligt vid förtäring
H304 Kan vara dödlig vid förtäring och kommer in i luftvägarna
H311 Giftigt vid hudkontakt
H315 Orsakar hudirritation
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H331 Giftigt vid inandning
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter
H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.

REA