fbpx

Effektivt rengöringsmedel (IPA) till glas och alla andra typer av hårda ytor som tål vatten. Lämnar inga ränder.

FAKTA Snabbrent, 500 ml

59.00 kr

59.00 kr

Beskrivning

Alkoholbaserat rengöringsmedel till alla hårda ytor som tål vatten. Snabbrent har en behaglig doft, lämnar inga ränder efter sig och är därför särskilt lämpligt för rengöring av glaspartier eller speglar. Även lämplig till allmän dagligdags städning, avtorkning av bord etc.

Innehåller ej ammoniak.

 

Mer information

Säkerhetsinformation

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H302 Skadligt vid förtäring
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H290 Kan vara korrosivt för metaller
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon