gipeco logo

Toasan är en produkt med surt pH-värde för effektiv borttagning av kalk.

GIPECO Toasan Toalettrent, 1 liter

76.00 kr

76.00 kr

Beskrivning

GIPECO Toasan är ett trögflytande toalettrengöringsmedel avsedd för rengöring av toalettstolar och sanitetsporslin.

Produktegenskaper

Toasan löser kalk och lättare rostbeläggningar. Toasan har bakteriehämmande effekt och lämnar en frisk efterdoft.

PH-värde: c:a 2,3 i koncentrat. c:a 3 i brukslösning (1%-ig)

Dosering

• För toalettstolar: outspädd.
• För övrig rengöring: 1 dl till 10 liter vatten.

Bruksanvisning

För toalettstolar: Spruta outspädd vätska utmed toalettskålens insida, låt rengöringsmedlet verka, bearbeta med
borste eller svamp och spola.

Användningsområde

Anmärkning

Viskositeten avtar under lagring.
Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen.
Licensnummer 3026 0270.

svanen miljö

Ytterligare information

Varumärke

Förpackningsstorlek

1 liter

Säkerhetsinformation

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga. H302 – Skadligt vid förtäring. H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.

Ursprung

Sverige

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.