fbpx

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller vid handel vid webbplatsen glanoldirekt.se mellan säljande part Novus Scandinavia AB, (org.nr 556964-4650) nordisk distributör för Glanol, samt konsumenten å andra sidan. Vid handel via glanoldirekt.se gäller Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) vilken reglerar internet-, postorder- och telefonförsäljning. Konsumenten måste vara 18 år fyllda, eller ha målsmans medgivande, för att handla från webbplatsen. Samtliga produkter som erbjuds av Glanoldirekt.se omfattas av de konsumenträttsliga regler som gäller. Begränsning av reklamationsrätten kan ske om en produkts förpackning har vissa defekter (kantstött el dyl) och därför har ett nedsatt pris.


Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Detta gäller om förpackningen är obruten. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot produkten. Glanoldirekt.se betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. Konsumenten skall själv betala returfrakten och rekommenderas att returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Konsumenten ska vid retur använda sig av sedvanliga fraktsätt och är införstådd i att om valt fraktsätt orsakar oskäliga kostnader för Glanoldirekt.se, kan Konsumenten komma att bli ersättningsskyldig för dessa. För att använda sig av ångerrätten skall konsumenten alltid kontakta Glanol Direkt innan Konsumenten returnerar en produkt (för kontaktuppgifter se fliken ”Kontakt”). Genom att kontakta Glanoldirekt.se erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden. För att nyttja ångerrätten krävs att konsumenten, inom 14 dagar från att ångerrätten meddelats, returnerar produkten, om inte så sker inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.


Betalning och frakt

Leveranstid 1-5 dagar i de fall varorna finns i lager. Säljaren reserverar sig för att dröjsmål i vissa fall kan uppstå. Konsumenten meddelas av kundtjänst om beställningen av någon orsak skulle försenas.

Alla priser på webbplatsen anges inklusive moms. En fraktavgift per order tillkommer à 59 kr. Fri frakt på alla beställningar över 500 kr. 


Betalning med Klarna

Betalning sker enkelt och säkert med Klarna som erbjuder olika alternativ. 


Outhämtade paket

Hämtar konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och produkten returneras, kommer en extra avgift på 160 kr att utgå.


Integritetspolicy

De kunduppgifter som vi erhållit när en beställning lagts eller i samband med att en kundprofil upprättats lagras i Sverige. Den information som samlas in rörande personuppgifter är; namn, adress, telefonnummer, emailadress samt ip-nummer.

Vi använder uppgifterna till att göra besökarens upplevelse personlig och tillgodose dennes behov.

Vi kan komma att använda kunduppgifterna i marknadsföringssyfte eller för annan kommunikation med kunden. Inga uppgifter kommer dock att vidarebefordras eller säljas till tredje part.

Ett begränsat antal medarbetare har tillgång till informationen och de anställda som har behörighet har förbundit sig till sekretess.

Kunden har alltid rätt att få tillgång till sina personuppgifter och har rätt att begära rättelse eller uppdatering av sina personuppgifter, eller att helt få sina uppgifter raderade ur registret.

Åtgärder har tagits för att tekniskt och organisatoriskt skydda den information som finns lagrad från otillbörlig användning.

Genom att använda Glanoldirekts webbplats samtycker besökaren till vår integritetspolicy.