activa logo

ACTIVA Glasputs Eco, 750 ml

47.20 kr

47.20 kr

Beskrivning

Svanenmärkt färdigblandad glasputs för fönster, speglar och övriga glasytor. Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Dosering: Används som koncentrat. Applicera på glasytan och polera med luddfri duk.

Innehåller: Tensider, ammoniak, isopropylalkohol, glykoler och vatten. Alla ingående ingredienser är klassificerade enligt
gällande EU-regler.

 

svanen miljö

 

Ytterligare information

Varumärke

Säkerhetsinformation

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Förpackningsstorlek

750 ml

Ursprung

Sverige

pH-värde

9

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.