activa logo

Rengöringsmedel för rostfritt. Lämnar en glänsande yta.

ACTIVA Rostfritt Aerosol, 520 ml

108.00 kr

108.00 kr

Beskrivning

Activa Rostfritt är ett lättanvänt rengörings- och polermedel för rostfritt stål, mässing och andra hårda ytor. Avlägsnar fläckar, fingeravtryck och liknande orenheter och lämnar en glänsande yta som också skyddar mot nya fläckar. Används till köks- och restaurangmaskiner, hissar, räcken etc.

Skaka flaskan, spraya lätt med 20-30 cm avstånd. Polera med torr trasa.

GHS07 Skadlig faropiktogram

Ytterligare information

Varumärke

Säkerhetsinformation

H222 Extremt brandfarlig aerosol. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förpackningsstorlek

520 ml

Ursprung

Sverige

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.