gipeco logo

Luktsaneringsmedel avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, sopnedkast, trapphus, toaletter, omklädningsrum och avloppsbrunnar.

GIPECO Sanér, 1 liter

159.00 kr

159.00 kr

Beskrivning

Sanér från svenska  Gipeco är ett luktsaneringsmedel avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, sopnedkast, trapphus, toaletter, omklädningsrum och avloppsbrunnar. En mycket effektiv produkt mot dålig lukt och kan användas överallt där odör förekommer och på de flesta material som tål vatten. Sanér är långtidsverkande. Husdjur undviker behandlade miljöer t.ex. sandlådor.

Dosering

• Spraybehandling: 50 ml till 1 liter vatten.
• Avlopp: 1 dl till 1 liter vatten.

Bruksanvisning

Spraya ut lösningen med handspruta eller högtrycksaggregat.

Anmärkning

I lokaler med dålig lukt rekommenderas 20 ml Sanér i städvattnet.

Ytterligare information

Varumärke

Förpackningsstorlek

1 liter

Säkerhetsinformation

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 – Brandfarlig vätska och ånga. H315 – Irriterar huden. H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ursprung

Sverige

pH-värde

c:a 7 i brukslösning

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.