fbpx

Självverkande specialprodukt som löser mycket svåra beläggningar av rost, ärg, cement, murbruk och betongrester på stål, rostfritt och sanitetsporslin. Ska betraktas som ett återställningsmedel. Kan även användas i avrostningsbad. Innehåller 1,4 kg.

Rostex, 1,4 kg

225.00 kr

225.00 kr

Beskrivning

Rostlösare

Avsedd för att lösa mycket svåra beläggningar av rost, ärg, cement, murbruk och betongrester på stål, rostfritt och sanitetsporslin. Kan med fördel användas i avrostningsbad.

Produktegenskaper

Rostex är självverkande och löser på ett förnämligt sätt beläggningar av rost, ärg, cement, murbruk och betongrester. Rostex
ska betraktas som ett återställningsmedel.

PH-värde: c:a 0,5 (koncentrat), c:a 1,8 (brukslösning 1%).

Dosering

• Användes outspädd eller blanda 3 liter till 10 liter vatten.
Doseringen är beroende av beläggningens tjocklek.

Bruksanvisning

Applicera brukslösningen med borste eller liknande. Låt brukslösningen ligga på och verka. Verkningstiden är beroende av beläggningens tjocklek, bearbeta vid behov och skölj därefter med vatten.

Anmärkning

Produkten kan bli brun vid lagring, vilket inte medför effektförsämring. Viskositeten avtar vid lagring.