Specialutvecklat glasputs utan ammoniak för snabb och effektiv sprayrengöring av rostfritt, sanitetsgods, kakel, speglar och glasdörrar. Bara att spraya och torka av.

GIPECO Vinny Glasputs, 500 ml

99.00 kr

99.00 kr

Beskrivning

Gipeco Vinny är en produkt för snabb och effektiv rengöring av speglar, glasdörrar, bildskärmar, fönster, rostfritt, sanitetsgods och kakel.

Produktegenskaper

Gipeco Vinny tar bort smuts och beläggningar snabbt och effektivt samt gör ytan glänsande och smutsavvisande. En dryg glasputs, trevlig att arbeta med, innehåller ej ammoniak.

PH-värde: c:a 10 i koncentrat/brukslösning

Dosering

Användes outspädd. Färdig brukslösning.

Bruksanvisning

Spraya Vinny på den smutsiga ytan. Torka sedan rent med en torr duk eller papper, så att ytan blir helt torr.

Ytterligare information

Varumärke

Förpackningsstorlek

500 ml

Säkerhetsinformation

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga. H302 – Skadligt vid förtäring. H312 – Skadligt vid hudkontakt. H315 – Irriterar huden. H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 – Skadligt vid inandning. H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Ursprung

Sverige

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.